25/10/2020

Yeşil Çay Aç Karnına Mı Tok Karnına Mı Tüketilmeli?

Neden yeşil çay tüketmeliyiz?

İşlenmiş çay türleri arasında kateşin içeriği en fazla olan yeşil çaydır. Beyaz çayda soldurma işlemi toplam serbest aminoasit içeriğinde önemli bir artışa neden olurken, siyah ve koyu çaydaki fermantasyon, aminoasit ve kateşin içeriğini önemli ölçüde azaltır.

Yeşil çayın sağlık yararları nelerdir?

Yeşil çayın içeriğindeki bu(hangi??) biyoaktif bileşikler kardiyovasküler hastalıklar, kanser, vücut ağırlığı kaybı, nörodejeneratif hastalıklar, cilt ve mikrobiyota üzerine çeşitli koruyucu etkiler göstermektedir.

Yeşil çay zayıflamaya yardımcı mıdır?

Yeşil çayın anti-obezite aktivitesi, besin alımını azaltan ghrelin seviyelerini düşürme yeteneğine sahip olması olabilir. Bu açıdan yeşil çayın tokluk durumunda alınması ve yeşil çay-insan çalışmalarında karaciğer fonksiyon testlerinin dört haftada bir tekrarlanmasının çok önemli olduğu vurgulanmalıdır

Yeşil çay için kullanım dozu ne olmalıdır?

Yeşil çayın sağlık yararının yanında bazı durumlarda çeşitli hayvan ve insan çalışmaları toksik etki bildirmiş fakat çalışmalarda uygulanan dozlar ve bu dozların oluşturduğu etkiler farklılık göstermiştir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, yeşil çay için güvenli kabul edilebilecek bir dozun mümkün olmadığı sonucuna varmıştır (Younes ve ark., 2018). Toksik etki gösteren dozların geniş bir aralıkta çeşitlilik göstermesi, genetik yatkınlığın ve karaciğer sağlığının da bunu etkileyebileceğini düşündürmektedir.

Yeşil çayın doğru kullanım şekli ne olmalıdır?

Yeşil çayın biyoyararlanımını artıran bileşiklerin (limon suyu, kurkumin, kuarsetin gibi) veya azaltan durumların (tok karnına veya süt proteinleriyle alınması gibi) farkında olmak yeşil çayın etkinliğini artıracaktır. Ayrıca yeşil çayın aç karnına tüketilmemesi, öğünlerle birlikte alınması ve karaciğer sorunu olan bireylerin kullanmaması gerektiği vurgulanmalıdır. Yeşil çayın hastalıklar üzerindeki mekenizmasının tam olarak aydınlatılamamış olması ve kardiyovasküler hastalıklar, kanser, kilo kaybı, nörodejeneratif hastalıklar, cilt ve mikrobiyota üzerine çelişkili sonuçlar gösteren çalışmaların varlığı tüketim noktasında toplum, yaş, sağlık durumu, genetik gibi durumların göz önünde bulundurularak bireysel önerilerde bulunulmasının önemini göstermektedir.

“Diyet, tüm başarılı iyileşmenin temel anahtarıdır.”

Kaynaklar

- https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1617387